הקדשות – לעילוי נשמת

לע"נ

 דויד כהן בן נזימה ויעקב

נפטר בג' באדר א' התשע"ט

לע"נ

 רועי בוזגלו בן ענת ונחום

נפטר בג' באדר א' התשע"ט

לע"נ

 שלמה גרשון בן ענת ודויד

נפטר בג' באדר א' התשע"ט

לע"נ

 דויד כהן בן נזימה ויעקב זכר צדיק וקדוש לברכה נפטר בג' באדר א' התשע"ט

לע"נ

 דויד כהן בן נזימה ויעקב

נפטר בג' באדר א' התשע"ט

לע"נ

 רועי בוזגלו בן ענת ונחום

נפטר בג' באדר א' התשע"ט

לע"נ

 שלמה גרשון בן ענת ודויד

נפטר בג' באדר א' התשע"ט

לע"נ

 דויד כהן בן נזימה ויעקב זכר צדיק וקדוש לברכה נפטר בג' באדר א' התשע"ט

בית כנסת משכן כדורי