זמני תפילות – יום חול

שחרית 08:00

מנחה כרבע שעה לפני השקיעה

ערבית בסמוך

שיעור מרכזי קבוע בימי שלישי ב 20:30

בית כנסת משכן כדורי