לטעום את החיים – הרב משה פינטו

בית כנסת משכן כדורי