סדרת מסילת ישרים – הרב משה פינטו

בית כנסת משכן כדורי