בבא בתרא-הרב אלירן כהן-המשך פרק מי שמת

סיום דף קמט

דף קמט עמ ב

דף קנ

דף קנא

דף קנא עמ ב

דף קנב

דף קנב עמ ב

דף קנג , והמשך שער הבטחון

דף קנג

דף קנג, המשך

בית כנסת משכן מאיר