בבא בתרא-הרב אלירן כהן-פרק מי שמת

דף קלט, עמ ב

המשך עמ ב

דף קמ

חזרה על הנושא

דף קמ עמ ב

דף קמא

דף קמא עמ ב

המשך עמ ב

דף קמב

דף קמג

דף קמג עמ ב

המשך דף קמג עמ ב

דף קמד עמ ב

המשך דף קמד עמ ב

המשך

דף קמה

דף קמה, עמ' ב

דף קמו

דף קמו, עמ' ב

דף קמז עמ ב

דף קמז המשך עמ ב

סיום עמ ב

דף קמח

סיום דף קמח ותחילת עמ ב

דף קמח, עמ ב

המשך דף קמח, עמ ב

סיום דף קמח, עמ ב ותחילת קמט

בית כנסת משכן מאיר