בבא בתרא-הרב אלירן כהן-פרק השותפין

דף ב עמ' ב

המשך דף ב עמ' ב

המשך דף ג

דף ג

דף ג עמ' ב

דף ד

דף ד עמ' ב

המשך דף ד עמ' ב

דף ה

דף ה עמ ב

דף ו

המשך דף ו

דף ו עמ א

דף ו עמ ב

המשך דף ו עמ ב

דף ו עמ' ב

דף ז עמ' א

דף ז עמ' ב

המשך דף ז עמ' ב

דף ח

דף ח, המשך

דף ח, עמ' ב

דף ט

המשך

המשך דף ט

דף ט, עמ' ב

דף י, עמ' ב

דף יא, עמ' א

המשך דף יא, עמ' א

דף יב

דף יב, המשך

המשך דף יב

דף יב עמ' ב

דף יג

המשך דף יג

המשך דף יג עמ ב

סוף יג', תחילת דף יד

דף יד

דף יד עמ ב

דף טו עמ א

דף טו עמ ב

דף טז עמ א

סוף דף טז עמ ב = סיום הפרק !

בית כנסת משכן מאיר