הלכות שנת שמיטה – הרב אלירן כהן

שיעור א

שיעור ב

שיעור ג

שיעור ד

שיעור ה

שיעור ו

שיעור ז

היתר מכירה

המשך היתר מכירה

המשך היתר מכירה

קדושת פירות שביעית

סחר פירות בשביעית

תקנות חז"ל, אוצר בית דין

אוצר בית דין

מלאכות אסורות בשביעית

פסיק רישא

כללים נוספים לשביעית

שביעית – נטיעה לפני שביעית

איך ומה לקנות כיום בחנויות ? ירקות \ פירות – לחודשיים הקרובים

בית כנסת משכן מאיר