הרב אלירן – בבא מציעא-פרק אלו מציאות

שיעור כג

שיעור כד

שיעור כה

שיעור כו

שיעור כז

שיעור כח

שיעור כט

שיעור ל

שיעור לא

שיעור לב

שיעור לג

שיעור לד

שיעור לה

שיעור לו

שיעור לז

שיעור לח

שיעור לט

שיעור מ

בית כנסת משכן מאיר