הרב אלירן – בבא מציעא-פרק אלו מציאות

שיעור מא

שיעור מב

שיעור מג

שיעור מד

שיעור מה

שיעור מו

שיעור מז

שיעור מח

שיעור מט

שיעור נ

שיעור נא

שיעור נב

שיעור נג

שיעור נד

שיעור נה

שיעור נו

שיעור נז

שיעור נח

שיעור נט

שיעור ס

בית כנסת משכן מאיר