הרב אלירן – בבא מציעא-פרק אלו מציאות

שיעור סא

שיעור סב

שיעור סג

שיעור סד

שיעור סה

שיעור סו

שיעור סז

שיעור סח

שיעור סט

שיעור ע

שיעור עא

שיעור עב

שיעור עג

שיעור עד

שיעור עה

שיעור עו

שיעור עז

שיעור עח

שיעור עט

שיעור פ

שיעור פא

בית כנסת משכן מאיר