הרב אלירן – בבא מציעא-פרק אלו מציאות

שיעור פב

שיעור פג

שיעור פד

שיעור פה

שיעור פו

שיעור פז

שיעור פח

שיעור פט

שיעור צ

שיעור צא

שיעור צב

שיעור צג

שיעור צד

שיעור צה

שיעור צו

שיעור צז

שיעור צח

שיעור צט

שיעור ק – סיכום כללי לימוד הגמרא

בית כנסת משכן מאיר