הרב אלירן – בבא מציעא-פרק אלו מציאות

הקדמה

שיעור א- דף כא' עמ א'

שיעור ב

שיעור ג

שיעור ד

שיעור ה – דף כא' עמ ב'

שיעור ו

שיעור ז

שיעור ח

שיעור ט

שיעור י

שיעור יא

שיעור יב

שיעור יג

שיעור יד

שיעור טו

שיעור טז

שיעור יז

שיעור יח

שיעור יט

שיעור כ

סיכום כל הסוגיא חלק א

סיכום כל הסוגיא חלק ב

בית כנסת משכן מאיר