הרב אלירן – מסכת נדרים – פרק שלישי

דף כג'

דף כד'

דף כו'

המשך דף כו

המשך דף כו

דף כז

דף כז עמ ב

משנה חדשה-דף כז עמ ב

משנה חדשה- דף כח

דף כח

דף כט עמ' ב'

דף ל'

דף לא עמ א'

דף לא עמ ב

בית כנסת משכן מאיר