הרב חיים פריד-מלכים א'

המשך פרק א'

פרק ב'

פרק ב' חלק שני

פרק ב' חלק שלישי

סיום פרק ב'

פרק ג'

המשך פרק ג'

פרק ג', משפט שלמה

פרק ד'

פרק ה'

פרק ה' חלק שני

פרק ה' חלק שלישי

פרק ח'

סיום פרק ח'

פרק ט'

פרק י' , מלכת שבא

פרק י', חלק שני

סוף פרק י ותחילת יא'

פרק יא', חלק שני

פרק יא' חלק שלישי

פרק יא' חלק רביעי

פרק יא' חלק חמישי

פרק יא' -סיום

פרק יב'

פרק יב' חלק שני

פרק יג'

פרק יג' חלק שני

פרק יד'

פרק יד' חלק שני

פרק טו

פרק טו' חלק שני

פרק טז יז

פרק יז, חלק שני

פרק יז, חלק שלישי

סיום פרק יז

פרק יח

פרק יח, חלק שני

פרק יח, חלק שלישי

פרק יח, חלק רביעי

פרק יט, חלק ראשון

פרק יט, חלק שני

סיום פרק יט

פרק כ

פרק כ חלק שני

פרק כ חלק שלישי

פרק כ חלק רביעי

סיום פרק כ ותחילת כא

פרק כא חלק שני

פרק כא חלק שלישי

פרק כב

פרק כב חלק שני

פרק כב – סיום

בית כנסת משכן מאיר