הרב חיים פריד-שמואל ב'

פרק ג'

פרק ג' המשך

פרק ד'

פרק ה'

פרק ה' המשך

פרק ה'

פרק ה' הסוף

פרק ו'

פרק ו' המשך

פרק ו' המשך

פרק ז'

מעלות דוד המלך והמשך פרק ז'

סיום פרק ז'

פרק ח'

המשך פרק ח'

פרק ט'

פרק י'

פרק יא', חלק ראשון

פרק יא' , חלק שני

פרק יא', חלק שלישי

פרק יב'

סיום פרק יב'

פרק יג'

סיום פרק יג ותחילת יד'

המשך פרק יד'

פרק יד' – חלק שני

פרק טו'

פרק טז'

המשך פרק טז'

סיכום פרק טז'

פרק יז'

פרקים יז', יח'

פרק יח'

פרקים יח', יט'

המשך פרק יט'

סיום פרק יט' ותחילת כ'

פרק כ'

פרק כא'

פרק כב'

המשך פרק כב'

סיום פרק כב'

פרק כג'

המשך פרק כג'

פרק כד'

פרק כד' המשך

סיום פרק כד'

בית כנסת משכן מאיר