זמני תפילות – יום חול

שימו לב: זמני תפילה עדכניים מופיעים באפליקציה "משובץ" – ניתן להורידה בקישור הבא: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meshubatz.gabai2&hl=iw

שחרית

מניין ראשון ימים ראשון, שלישי, חמישי 6:10

מניין ראשון ימים שני וחמישי 6:00

מניין ראשון יום שישי: 6:15

שחרית מניין שני: 7:50

מנחה בשקיעה

ערבית אחרית מנחה

בית כנסת משכן מאיר