מסכת שבת, דף כא' – חנוכה – הרב יעקב יוסף עשור

דף כב' עמ' ב – מאי חנוכה:

המשך דף כב' עמ' ב

דף כג' עמ' א

דף כב' עמ' ב

דף כג' עמ' א

דף כג' עמ' ב

המשך דף כג' עמ' ב'

המשך דף כג' עמ' ב'

המשך דף כג' עמ' ב'

עמוד כד' עמ' א'

המשך עמוד כד' עמ' א'

המשך עמוד כד' עמ' א'

המשך עמוד כד' עמ' א'

בית כנסת משכן מאיר