קצרים ! הרב אלירן -אמונה\ דרכי הנהגה \השקפה

אל מי פונים בשאלות הלכה

חכם עיניו בראשו

למה הילד שלי לא מרגיש קשר לבית הכנסת ?

כשרות מהדרין, האם זה בשבילי ?

הרב נכון שצריך….

איזה זרם זה יהדות ?

רב "גדול" או רב "קטן", מה לעשות ?

מרגיש לא נעים לקיים מצוות בעבודה \ בחברה ?  שומע שמישהו צוחק\מלגלג כל הזמן בעבודה ?

הנהגות – מה ללמוד בדקות הפנויות ?

אתה מאמין בזה?

כאשר מתארח אצל המשפחה\חברים

הבדלים בין העיקר לטפל

אחד מבני הזוג מקפיד יותר בדרך ה', באיזו דרך הילד יבחר ?

הרב אמר לו ולא לי

אדם צריך לקיים ולהחזיק בעיקר ולהוסיף עליו תוספות

טיפש כן או לא-הנהגות

מאיזה גיל מתחיל חינוך הילד

באיזה גיל מסתיים חיוב חינוך הילד

לא על הגב של השני

האוכל שלי בפסח

אני והסביבה שלי מי קודם

יותר מדי דעות בין הרבנים

בית כנסת משכן מאיר