הרב אלירן – מועדי ישראל

סגוליות חול המועד פסח

לכוון בהלל באנא השם

הדלק של כל השנה

מצוות היום בשביעי של פסח

הלכות ראש השנה

הושעה נא רבה ושמחת תורה

הלכות פסח – תשפ"ב

הלכות פסח, חלק שני – תשפ"ב

הלכות פסח, חלק שלישי – תשפ"ב

חול המועד, פסח – תשפ"ב

פסח – תשפ"ג

המשך הלכות פסח תשפ"ג

פסח-סדר ההגדה, תשפ"ג

בית כנסת משכן מאיר