שיעורי תורה-0

הרב יעקב עשור:

יום א' ג' מיד לאחר מנחה

הרב פריד:

יום ב' ד' מיד לאחר מנחה

הרב אלירן הכהן:

יום ה' שעה 20:00

בית כנסת משכן מאיר