שיעורי תורה-1

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"

הרב יעקב יוסף עשור

הרב חיים פריד

הרב אלירן כהן

יום א' אחרי ערבית

יום ג' שעה 20:00

יום ד' אחרי ערבית

לשיעורים

יום ב' אחרי ערבית

יום ג' שעה 20:00

יום ד' אחרי ערבית

לשיעורים

יום א' אחרי ערבית

יום ג' שעה 20:00

יום ד' אחרי ערבית

לשיעורים

בית כנסת משכן מאיר