שיעורי תורה

רב בית הכנסת 

הרב יעקב יוסף עשור

ימים א'-ה' שעה 19:00 מסכת שבת

יום שבת שעה 14:00

לספריית השיעורים             לספריית שיעורי וידאו

הרב חיים פריד

יום ב' אחרי ערבית

יום ד' שעה 20:00

יום שבת אחרי מנחה גדולה – ספר הכוזרי

לספריית השיעורים

 

הרב אלירן הכהן

מסכת עבודה זרה יום א' שעה 19:45

משנה ברורה יום ג' שעה 19:45

לספריית השיעורים

 

הרב שניאור גול

חסידות יום ב' שעה 20:00

לספריית השיעורים

בית כנסת משכן מאיר