הרב חיים פריד- יהושוע, המשך

פרק ארבע עשרה פרק חמש עשרה פרק חמש עשרה, חלק שני פרק שש עשרה מלחמת שמחת תורה פרק שבע עשרה פרק שבע עשרה, חלק שני פרק שמונה עשרה פרק שמונה עשרה, חלק שני פרק שמונה עשרה, חלק שלישי פרק תשע עשרה פרק עשרים פרק עשרים, חלק שני פרק עשרים ואחת

הרב חיים פריד- יהושוע

פרק ראשון המשך סיום פרק ראשון ותחילת שני פרק שני, חלק שני פרק שני, חלק שלישי פרק שלישי פרק שלישי, חלק שני פרק שלישי, חלק שלישי פרק רביעי פרק חמישי פרק חמישי, חלק שני פרק שישי פרק שישי, חלק שני פרק שישי, חלק שלישי פרק שביעי, חלק ראשון פרק שביעי, חלק שני פרק שביעי, חלק … להמשך קריאה הרב חיים פריד- יהושוע

הרב חיים פריד-מלכים ב'

פרק א – חלק שני פרק ב פרק ב – חלק שני פרק ב – חלק שלישי סוף פרק פרק ב פרק ג פרק ג' חלק שני פרק ד' פרק ד' חלק שני פרק ד חלק שלישי פרק ד חלק רביעי פרק ה סוף פרק ה, ותחילת פרק ו פרק ו פרק ו, חלק שני … להמשך קריאה הרב חיים פריד-מלכים ב'

הרב חיים פריד-מלכים א'

המשך פרק א' פרק ב' פרק ב' חלק שני פרק ב' חלק שלישי סיום פרק ב' פרק ג' המשך פרק ג' פרק ג', משפט שלמה פרק ד' פרק ה' פרק ה' חלק שני פרק ה' חלק שלישי פרק ח' סיום פרק ח' פרק ט' פרק י' , מלכת שבא פרק י', חלק שני סוף פרק … להמשך קריאה הרב חיים פריד-מלכים א'

הרב חיים פריד-שמואל ב'

פרק ג' פרק ג' המשך פרק ד' פרק ה' פרק ה' המשך פרק ה' פרק ה' הסוף פרק ו' פרק ו' המשך פרק ו' המשך פרק ז' מעלות דוד המלך והמשך פרק ז' סיום פרק ז' פרק ח' המשך פרק ח' פרק ט' פרק י' פרק יא', חלק ראשון פרק יא' , חלק שני פרק … להמשך קריאה הרב חיים פריד-שמואל ב'

בית כנסת משכן מאיר